Home

Onderhoud van de website

Afgelopen periode hebben wij de website door (technische) problemen niet met regelmaat kunnen voorzien van informatie.

Ook heeft u geen nieuwsbrieven van de Huurdersvereniging Uithoorn en de Kwakel ontvangen. 

Hierin gaat vanaf nu verandering komen. 

Met regelmaat willen wij u op de hoogte brengen van actuele onderwerpen en zaken die in Uithoorn en de Kwakel aan de orde zijn. 

Denk aan de ontwikkelingen Christinalaan, een sloop nieuwbouwplan en regelingen vanuit Eigen Haard die voor u van belang kunnen zijn. Heeft u vragen neem contact met ons op.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging die opkomt voor de belangen van iedereen die een woning huurt van Woningstichting Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel om zo de positie van huurders te versterken.

Wat doen wij?

Als huurdersvereniging zijn wij volgens de Woningwet een officiële gesprekspartner voor Eigen Haard en de Gemeente, namens alle huurders van Eigen Haard en spreken wij mee over bijvoorbeeld nieuwbouw- en renovatieplannen. Om de vier jaar worden zogeheten prestatieafspraken vastgesteld over de ambities met betrekking tot huisvesting en leefbaarheid.

Het team van HvUK bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. We komen 6 keer per jaar bij elkaar, het dagelijks bestuur 1 keer per maand en 4 keer per jaar is er overleg met Eigen Haard over alle zaken die spelen. Daarnaast organiseren we jaarlijks een algemene ledenvergadering waarvoor alle bewonerscommissieleden worden uitgenodigd. Om onze kennis op peil te houden over wet- en regelgeving rond huren kunnen we cursussen volgen bij De Woonbond en ook nemen we deel aan werkgroepen van Eigen Haard over specifieke onderwerpen.

Wat is een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie komt op voor de belangen van de huurders in een complex, straat of wijk en denkt mee met Eigen Haard over hoe de leefbaarheid in een buurt prettiger gemaakt kan worden of helpt bewoners oplossingen te vinden bij klachten. Ook kun je bij een bewonerscommissie terecht als je vragen of ideeën hebt.
Wil je weten of er in jouw buurt een bewonerscommissie is? Kijk dan op:
www.eigenhaard.nl