Huurverhoging 2020

Hoe werkt de inkomensafhankelijke huuraanpassing?

Ieder jaar passen wij (EigenHaard) de huur van uw woning aan. Of de huur wordt aangepast en met hoeveel procent, hangt af van het gezamenlijk inkomen van uw huishouden, de samenstelling van uw huishouden en de huurprijs van uw woning.

Krijg ik een huuraanpassing en zo ja, hoeveel?

Jaarinkomen lager dan € 43.574

De huuraanpassing ligt tussen de 0 en de 4,4%. Op de huurspecificatie die u van ons heeft gekregen staat het percentage waarmee uw huur wordt aangepast.   

Jaarinkomen hoger dan € 43.574

Is het gezamenlijk jaarinkomen van uw huishouden hoger dan € 43.574? Dan gaat uw huur met 5,9% of met 6,6% omhoog. Welke aanpassing u krijgt, ligt aan uw nieuwe huurprijs na de huuraanpassing. Is de huur lager dan € 737,14 dan gaat uw huur met 6,6% omhoog. Is de huur hoger dan gaat uw huur met 5,9% omhoog.

Hoe wordt de huur eigenlijk bepaald?

Wij (EigenHaard) bepalen de huur op basis van de waardering van uw woning. De waardering wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de hoogte van de huur. U kunt de punten van uw woning inzien in uw Mijn Eigen Haard account. U kunt hier inloggen of een account aanmaken.

De woningwaardering bepaalt de maximumprijs voor sociale huurwoningen. Deze maximumprijs is de wettelijke maximum huur. Wij mogen niet meer huur voor de woning vragen. Minder wel.

Huurdersvereniging Uithoorn de Kwakel maakt gebruik van cookies ter verbetering van onze website.

Er worden geen gegevens opgeslagen of bewaard.