De website van Eigen Haard kunt U  hier bereiken: https://www.eigenhaard.nl/


Op regionaal niveau maakt Huurdersvereniging Uithoorn & De Kwakel deel uit van de Huurdersfederatie Alert. In deze federatie zijn huurdersverenigingen uit alle regio’s waar Eigen Haard verhuurt verenigd. De federatie overlegt met Eigen Haard over zaken die alle huurders aangaan die het lokale niveau ontstijgen. Denk hier bijvoorbeeld aan het verkoopbeleid, het investeringsbeleid en de jaarlijkse huurverhoging. Ook de verdeling tussen sociale huur en vrije sector huur komt hier aan bod.

Voor meer informatie kunt U de website van Alert bezoeken: http://www.huurdersfederatie-alert.nl/

Een maandelijks overzicht van de activiteiten van Alert vindt u hier: http://www.huurdersfederatie-alert.nl/maandberichten/

 


wegmetdewooncrisis.nl

DE WOONCRISIS RAAKT JONG EN OUD. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak
onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers
hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en
betaalbaar wonen centraal staat. 

Huurdersvereniging Uithoorn de Kwakel maakt gebruik van cookies ter verbetering van onze website.

Er worden geen gegevens opgeslagen of bewaard.