HVUK Bestuur Coudenhoveflat 1a 1422VG Uithoorn

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter: P. ten Brink
Plv Voorzitter: E. Vermeer
Penningmeester: A. Harte
DB: A.van der Aart
Lid AB: R. van Proosdij
Lid AB: R. Dumas
Lid AB: P. Zoetemeijer
Lid AB: D. Heibloem
Lid AB: R. Korzelius

Huurdersvereniging Uithoorn & De Kwakel

 
De HV Uithoorn & De Kwakel is heden 30 september 2016 opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
  • De HV Uithoorn & De Kwakel is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging.
  • De HV Uithoorn & De Kwakel is een vereniging van bewonerscommissies en individuele huurders van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel.
  • Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van huurders van Eigen Haard.
  • Om de doelstelling van de vereniging vorm te kunnen geven is het van belang om te weten wat de mening van onze achterban (de leden) is.
Wat zijn onze doelstellingen?
In de statuten staat de doelstelling heel formeel geregeld. In de praktijk betekent het dat we op complex-overstijgend niveau de belangen behartigen van alle huurders van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel.
Waarom op complex-overstijgend niveau vraagt u zich misschien af?
Voordat de Huurdersvereniging Uithoorn & De Kwakel werd opgericht bestonden er al bewoners- en flatcommissies. Die behartigden de belangen van de bewoners van hun complex. Als HV Uithoorn & De Kwakel wilden wij niet op hun stoel gaan zitten. Zij deden het altijd goed en waarom zouden zij dat dan niet kunnen blijven doen?
Er ontbrak een mogelijkheid om belangen te behartigen bij zaken die alle huurders of huurders van meerdere complexen aangaan. Denk aan de jaarlijkse huurverhoging, de servicekosten in flats, het sociaal statuut of het opstellen van een mutatie- en ZAV-beleid. Die belangenbehartiging is door de HV Uithoorn & De Kwakel ter hand genomen. De belangenbehartiging gaat ver. Wij willen voor de commissies een adviseur en/of een vraagbaak en wanneer nodig een klankbord zijn.
Als, om welke reden dan ook, een bewonerscommissie meent niet langer met de verhuurder te kunnen praten omdat de verhoudingen ernstig zijn verstoord, dan kan de HV Uithoorn & De Kwakel ook als bemiddelaar optreden.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd mailen naar:
info@huurdersvereniginguithoorndekwakel.nl