Wat zijn onze doelstellingen?

In de statuten staat de doelstelling heel formeel geregeld. In de praktijk betekent het dat we op complex-overstijgend niveau de belangen behartigen van alle huurders van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel.

Waarom op complex-overstijgend niveau vraagt u zich misschien af?
Voordat de Huurdersvereniging Uithoorn & De Kwakel werd opgericht bestonden er al bewoners- en flatcommissies. Die behartigden de belangen van de bewoners van hun complex. Als HV Uithoorn & De Kwakel wilden wij niet op hun stoel gaan zitten. Zij deden het altijd goed en waarom zouden zij dat dan niet kunnen blijven doen?

Er ontbrak een mogelijkheid om belangen te behartigen bij zaken die alle huurders of huurders van meerdere complexen aangaan. Denk aan de jaarlijkse huurverhoging, de servicekosten in flats, het sociaal statuut of het opstellen van een mutatie- en ZAV-beleid. Die belangenbehartiging is door de HV Uithoorn & De Kwakel ter hand genomen. De belangenbehartiging gaat ver. Wij willen voor de commissies een adviseur en/of een vraagbaak en wanneer nodig een klankbord zijn.

Als, om welke reden dan ook, een bewonerscommissie meent niet langer met de verhuurder te kunnen praten omdat de verhoudingen ernstig zijn verstoord, dan kan de HV Uithoorn & De Kwakel ook als bemiddelaar optreden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd mailen naar:
info@huurdersvereniginguithoorndekwakel.nl

Veelgestelde vragen​

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Geef uw klacht door via het formulier Klachten. Wij proberen uw klacht dan zo snel en goed mogelijk op te lossen.

 Vraag ons dan om een reparatieverzoek.

U kunt uw klacht aanmelden als geschil bij de Geschillencommissie. Doe dit pas nadat u heeft geprobeerd om er samen met ons uit te komen. Als dat niet lukt en er blijft onenigheid, is er sprake van een geschil.

De openbare ruimte beslaat bijvoorbeeld bestrating, afval, reiniging, groenvoorziening, verstopte riolen, openbare verlichting of ongediertebestrijding?

Dan kunt u dit direct regelen op www.gemeenteuithoorn.nl

Inwoners van de gemeente Uithoorn kunnen ook een melding openbare ruimte doorgeven via de Makkelijk Melden App. Download de app via de Apple Store of Play Store.

  • De HV Uithoorn & De Kwakel is heden 30 september 2016 opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
  • De HV Uithoorn & De Kwakel is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging.
  • De HV Uithoorn & De Kwakel is een vereniging van bewonerscommissies en individuele huurders van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel.
  • Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van huurders van Eigen Haard.
  • Om de doelstelling van de vereniging vorm te kunnen geven is het van belang om te weten wat de mening van onze achterban (de leden) is.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Huurdersvereniging Uithoorn de Kwakel maakt gebruik van cookies ter verbetering van onze website.

Er worden geen gegevens opgeslagen of bewaard.